Nước Dừa
- Vị ngọt tự nhiên, giải khát tuyệt hảo -